OAFeat - QGIS Server

Type OGC API Features (OAFeat)
Aktief True
Eigenaar admin
Naam OAFeat - QGIS Server
URL https://apitestbed.geonovum.nl/qgis/wfs3
Tags
Run Elke 60 minuten
Probes - OGC API Features (OAFeat) Capabilities
- OGC API Features (OAFeat) Drilldown
- OGC API Features (OAFeat) OpenAPI Validator
Response Tijden (seconden)
  • Min: 0.46
  • Gemiddeld: 0.54
  • Max: 2.76
Gezondheid

Laatste Run resultaat

  • Laatste Check : 2023-02-09T05:41:10Z
  • Succes: False
  • Bericht: {'content': {'application/json': {'schema': {'$ref': '#/components/schemas/content', 'x-scope': ['']}}, 'text/html': {'schema': {'type': 'string'}}}, 'description': 'Describe the feature collections in the dataset statements and the metadata about the feature data in this dataset.'} is not valid under any of the given schemas Failed validating 'oneOf' in schema['properties']['paths']['patternProperties']['^/']['properties']['get']['properties']['responses']['patternProperties']['^([0-9X]{3})$']: {'oneOf': [{'$ref': '#/definitions/response'}, {'$ref': '#/definitions/reference'}]} On instance['paths']['/wfs3/collections']['get']['responses']['200']: {'content': {'application/json': {'schema': {'$ref': '#/components/schemas/content', 'x-scope': ['']}}, 'text/html': {'schema': {'type': 'string'}}}, 'description': 'Describe the feature collections in the dataset ' 'statements and the metadata about the feature data in ' 'this dataset.'}
  • Response Tijd: 0.53

Laatste Run overzicht

JSON CSV

Historie

Periode 2023-01-09 06:41:10Z - 2023-02-09 05:41:10Z
Datum  
Duur (Totale Probe uitvoertijd)
Bericht
(Beweeg muis over grafiek om Run resultaten te zien)
Volledig rapport Show

Download: JSON CSV